Search This Blog

Sunday, June 19, 2016

വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം എന്നാൽ


ഭക്ഷണം ചൂടാക്കിയാലോ പ്രോസസ് ചെയ്താലോ അതിന്റെ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടും. വേവിച്ചാൽ മനുഷ്യശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമോ അത് തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റെല്ലാത്തിനും. മുഖ്യധാരയിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിശപ്പകറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണമെന്നത് ഭോജ്യയോഗ്യമായ മാധ്യമമായി മാറുന്നു. ആകർഷകമായി പായ്ക്ക് ചെയ്ത്, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാവുമ്പോൾ മനുഷ്യന് പോഷണമൂല്യം നോക്കാനെവിടെ നേരം!

പ്രകൃതിയെക്കാൾ അതിസാമർത്ഥ്യം കാട്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും വിറ്റാമിൻ സി തിരിച്ചെടുത്ത് ഗുളികയാക്കിയും പൊടിയാക്കിയും വിൽപന തുടങ്ങിയത്. നാരുകളും വെള്ളവും വെവ്വേറെ പായ്ക്കുകളിലായി! എല്ലാം കൂടി ഓറഞ്ച് എന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ പ്രകൃതി തരുന്നുണ്ടല്ലോ. മരം/ചെടി മൃഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പഴം കഴിക്കാനാണ്. എന്നാലേ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ജൈവരാസ പ്രക്രിയകളെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന മാംസ്യം - എൻസൈം - 'ജീവനോടെ' കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് പച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു മേൻമ. ജീവകവും പോഷകവും വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണത്തിലാണ് കൂടുതലുള്ളത്. വേവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം പച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ലാഭിക്കാം. ഉറക്കം പോലും കൂടുതൽ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടില്ല. വേവിച്ചാൽ 85 ശതമാനത്തോളം പോഷകമൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും. വേവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാവും തുടക്കക്കാർക്ക് അഭികാമ്യം.

ഭക്ഷണം അടിസ്ഥാനപരമായി നാല് തരം: ഫ്രഷ് ഫുഡ്, മുളപ്പിച്ച വിത്തുവർഗം, സംസ്ക്കരിച്ചത്, ജലാംശം നീക്കിയത്. ഇവ യഥാക്രമം വെള്ളം, വായു, അഗ്നി, ഭൂമി എന്നീ മൂലകങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ 60% ഫ്രഷ് ഫുഡ്, 20% മുളപ്പിച്ചത്, പത്ത് ശതമാനം വീതം സംസ്ക്കരിച്ചതും ജലാംശം നീക്കിയതുമായ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തുക. 

ജീവനാശകാരിയായ ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ: രാസപദാർത്ഥങ്ങളും സംരക്ഷണാർത്ഥം സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കൃത്രിമ നിറങ്ങളും മറ്റുമുള്ളത്; അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ പാകം ചെയ്യുന്നത്; ഹോർമോൺ കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ജീവികളുടെ മാംസം.

ജീവക്ഷയം സംഭവിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ: അധികമായി വേവിച്ചതും തണുപ്പിച്ചതുമായവ, പായ്ക്കറ്റുകളിലുള്ളവ, ടിന്നുകളിലുള്ളവ, എണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നവ, വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവ. 

ജീവചലനാത്മകമല്ലാത്ത ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ: വേവിച്ച വിത്തുകൾ, കായ്കനികൾ.

സജീവ-സകർമ്മക ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ: വേവിക്കാത്ത പച്ച ജൈവ ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ പോണേന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കലർത്തി കഴിക്കരുത്. ഓരോന്നിനും വേണ്ട ദഹന സമയവും ഊർജ്ജവും വെവ്വേറെയാണ്.

 -ജെറമി സഫ്രോൺ എഴുതിയ ദ റോ ട്രൂത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്.

No comments:

Blog Archive

Follow by Email